ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา จำนวน 2 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน