ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 3 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. นักวิชาการคลัง   จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

สนใจสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว โทร 075-392151 , 089-8734890

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 372 คน