ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงได้จัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต    เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 94-019 สายคลองคอน-เขตเทศบาลตำบลท่าแพ หมู่ที่ 8 ตำบล   ท่างิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 355 คน