ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
  รายละเอียด :

  เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน