หลักประกันสุขภาพ
เรื่อง : ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ตามที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวตามระเบียบพร้อมเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1776 คน