ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 806 คน