ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 778 คน