ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 794 คน