ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งในสระ-บ้านแคว หมู่ที่ 7
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งในสระ-บ้านแคว  หมู่ที่  7  ตำบลท่างิ้ว  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,465 เมตร  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 268 คน