ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 459 คน