ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2553  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 802 คน