ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2554
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 211 คน