ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่
  รายละเอียด : ประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 785 คน