ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามรายการ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง

3. เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท  ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว  ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 266 คน