ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 130 ลิตร
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทธิลีนเม็ดใหม่ ชนิด MDPE ทรงกลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2555 - 2 กรกฎาคม 2555 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1177 คน