ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  ขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ  หมู่ที่  3  ตำบลท่างิ้ว  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555  เวลา  13.00  น.  ณ  บริเวณสถานที่โครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 855 คน