ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL)  ถนนสายราชภัฏ - ป่าไหม้  หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน