ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย - บ้านบนควน
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย -  บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่โครงการดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 296 คน