ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ   บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน  (รายละเอียดตามคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ  3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม  2556 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ  www.thangew.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 254 คน