ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ  (คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปฏิบัติงานภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 ราย  โดยกำหนดเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท/ราย  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2556 – 30  กันยายน 2557  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprecurement.go.th และเว็บไซต์ www.thangew.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 075 – 377300-1   ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 277 คน