ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน)  หมู่ที่  8 ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ 3,000.-บาท  (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน  2556   หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 267 คน