ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายโรงฆ้อง – ห่อหมก  หมู่ที่ 3  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง    4 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000.-บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2556  สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprecurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 075 – 377300-1   ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 262 คน