ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง–ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง – ป่ายาง หมู่ที่ 4  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง  5 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 985 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000.-บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprecurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075 – 377300-1   ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน