ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน