ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1  ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 136 คน