ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ-วัดแจ้ง
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์

จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ-วัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 290.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2557 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 133 คน