ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ  บ้านป่ายาง  หมู่ที่  4 ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 12-23 มกราคม 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน