ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมุสลิมคลองใหม่ – กสทช. หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์

จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมุสลิมคลองใหม่ – กสทช.  หมู่ที่  8  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 12-23 มกราคม 2558  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน