ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้านบาดาล
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาระบบ ประปาหมู่บ้านบาดาล  แบบหอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน