ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)  สายมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง  หมู่ที่  1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 8  เมตร  ยาว  335  เมตร หนา 0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  5,000.-บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)   ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2558  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 690 คน