ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน คุณลักษณะดังนี้

1. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า (G.V.W.) 6,500 กิโลกรัม

3. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

4. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง พร้อมสกรีนข้อความสัญลักษณ์ของเทศบาล

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 623 คน