ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2558   ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1  แนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน