ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2558  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.๑  แนบท้าย ประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน