ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น - นาม่วง มข.(2527) หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่างิ้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น - นาม่วง มข.(2527)  หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. ณ  บริเวณสถานที่โครงการดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน