ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน  2 โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,5 ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน