ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 9 โครงการ
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 9 โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  9 ป้าย  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,7  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน