ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (ซอยนาม่วง) หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ

ประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (ซอยนาม่วง) หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ตำบลท่างิ้ว เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง  โดยทำการวางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 50 เมตร ท่อ pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 800 เมตร พร้อมประตูน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 1 จุด ประตูน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และแบบเทศบาลตำบลท่างิ้วกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 682 คน