ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์

จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคลองคอน  ตำบลท่างิ้ว  เทศบาลตำบลท่างิ้ว   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1  แห่ง โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 1,904 เมตร ท่อ pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 3,690  เมตร  ประตูน้ำทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ้ว  1  จุด  ประตูน้ำทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  7  จุด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและแบบเทศบาลตำบลท่างิ้วกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 654 คน