ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
  รายละเอียด :
เทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง  และการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายนครศรีธรรมราช – นบพิตำ  (ทางหลวงหมายเลข  4106)  ช่วงถนนบ้านตาล - ราชภัฏนครศรีธรรมราช  หมู่ที่  6  ตำบลท่างิ้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 628 คน