ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบของสาธารณชน และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 604 คน