ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2550 ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543  :: จำนวนผู้อ่าน 789 คน