ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
06 พ.ย. 2556
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 พ.ย. 2556
183 การโอนงบประมาณครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
28 ต.ค. 2556
184 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
25 ต.ค. 2556
185 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 ต.ค. 2556
186 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
21 ต.ค. 2556
187 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
15 ต.ค. 2556
188 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
15 ต.ค. 2556
189 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
11 ต.ค. 2556
190 รายงานรับ - รายจ่าย,งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41