ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 ต.ค. 2562
12 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 ต.ค. 2562
13 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ต.ค. 2562
14 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 ต.ค. 2562
15 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 ต.ค. 2562
16 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2562
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.ย. 2562
18 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.ย. 2562
19 เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ "เทศบาลตำบลท่างิ้วไร้ถังขยะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ส.ค. 2562
20 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41