ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การโอนงบประมาณครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
28 ต.ค. 2556
252 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
25 ต.ค. 2556
253 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
22 ต.ค. 2556
254 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
21 ต.ค. 2556
255 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
15 ต.ค. 2556
256 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
15 ต.ค. 2556
257 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
459
11 ต.ค. 2556
258 รายงานรับ - รายจ่าย,งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
07 ต.ค. 2556
259 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
511
30 ก.ย. 2556
260 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
18 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48