ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ขอเชิญร่วมจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
289
14 ก.พ. 2554
292 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
344
11 ก.พ. 2554
293 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 ก.พ. 2554
294 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
08 ก.พ. 2554
295 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้มีสมัยประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 ก.พ. 2554
296 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
26 ม.ค. 2554
297 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลท่างิ้ว
320
26 ม.ค. 2554
298 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 ม.ค. 2554
299 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 ม.ค. 2554
300 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
16 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41