ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1104
16 ธ.ค. 2553
302 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 ธ.ค. 2553
303 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
16 พ.ย. 2553
304 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
01 พ.ย. 2553
305 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอแจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
14 ต.ค. 2553
306 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
14 ต.ค. 2553
307 รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
12 ต.ค. 2553
308 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
23 ก.ย. 2553
309 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
321
01 ก.ย. 2553
310 งบรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
10 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41