ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพลังมวลชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552
413
02 ธ.ค. 2552
332 อบต.ท่างิ้ว ขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
27 พ.ย. 2552
333 อบต.ท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและการจัดทำบัตรคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
27 พ.ย. 2552
334 อบต.ท่างิ้ว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
19 พ.ย. 2552
335 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินหลักฐาน ส.ค.1 ให้มาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
319
17 พ.ย. 2552
336 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
17 พ.ย. 2552
337 รายงานรับจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 พ.ย. 2552
338 งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
10 พ.ย. 2552
339 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ.2552
495
14 ต.ค. 2552
340 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41