ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
05 ส.ค. 2554
342 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
622
05 ส.ค. 2554
343 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมสภา
523
05 ส.ค. 2554
344 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
555
28 ก.ค. 2554
345 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
19 ก.ค. 2554
346 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
06 ก.ค. 2554
347 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
762
01 ก.ค. 2554
348 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมั ดาวน์โหลดเอกสาร
576
10 มิ.ย. 2554
349 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
09 มิ.ย. 2554
350 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบล
544
27 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48