ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
16 พ.ย. 2553
372 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
01 พ.ย. 2553
373 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอแจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
14 ต.ค. 2553
374 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
14 ต.ค. 2553
375 รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
12 ต.ค. 2553
376 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
470
23 ก.ย. 2553
377 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
554
01 ก.ย. 2553
378 งบรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
10 ส.ค. 2553
379 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
05 ส.ค. 2553
380 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
10 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48