ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
17 ก.พ. 2553
392 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
10 ก.พ. 2553
393 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมส ดาวน์โหลดเอกสาร
553
08 ก.พ. 2553
394 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
08 ก.พ. 2553
395 งบรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
10 ม.ค. 2553
396 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
08 ม.ค. 2553
397 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1512
22 ธ.ค. 2552
398 งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
10 ธ.ค. 2552
399 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพลังมวลชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552
639
02 ธ.ค. 2552
400 อบต.ท่างิ้ว ขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
791
27 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48